Module /  Ondersteuning fysiek en psychosociaal welbevinden

Je leert oog te hebben voor de zorg- en ondersteuningsnoden van de cliënt om zo zijn welbevinden te ondersteunen. Je leert empathisch en professioneel om te gaan en te communiceren met de cliënt met respect voor zijn achtergrond en wensen. 

Inhoud

  • basiskennis van preventie en valincidenten
  • basiskennis van hulpmiddelen (bv. rolstoel, krukken,…) en hulpinstanties
  • basiskennis van veelvoorkomende zorg- en ondersteuningsvragen
  • basiskennis van de verschillende levensfases
  • aandacht hebben voor het welbevinden van de cliënt
  • samenwerken en informatie uitwisselen met anderen (bv. collega, leidinggevende) 

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Ondersteuning fysiek en psychosociaal welbevinden na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 26/04/2023 tot 24/05/2023 woensdag van 08:30 u. tot 10:20 u. + woensdag van 08:30 u. tot 12:20 u. De Merodelei 220, 2300 Turnhout 20 € 32 Online inschrijven
Van 15/05/2023 tot 12/06/2023 maandag van 18:20 u. tot 21:50 u. Technische-Schoolstraat 15, 2440 Geel 20 € 30 Online inschrijven