Module /  Werkplekleren als huishoudhulp

Je implementeert de verworven kennis en vaardigheden van de opleiding op een reële en/of een gesimuleerde werkplek. 

Inhoud

  • organiseren van huishoudelijke taken 
  • huishoudelijke taken uitvoeren volgens de kwaliteitsnormen
  • handelen volgens professionele gedragscode
  • samenwerken met cliënt en anderen en communiceren op professionele wijze
  • ontwikkelen van eigen deskundigheid

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques
  • Vlaams Opleidingsverlof

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Werkplekleren huishoudhulp na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 25/05/2023 tot 23/06/2023 De Merodelei 220, 2300 Turnhout 80 € 122 Online inschrijven