Module /  Plaatsen koelinstallaties

In deze module leer je naast de basisbegrippen een koeltechnisch proces uitwerken, zowel theoretisch, schematisch als praktisch. Veiligheid en milieuaspecten komen uitvoerig aan bod.  

Inhoud

  • basisbegrippen uit de koeltechniek
  • PH-log diagram, kookpunten, warmte inhouden en begrippen uit de thermodynamica
  • theoretisch en schematisch uitwerken van een koeltechnisch proces
  • praktisch uitwerken van een koeltechnisch proces
  • veiligheid en milieu aspecten

Voor deze module heb je mogelijk recht op:

  • Opleidingscheques

Toelatingsvoorwaarden

Slagen voor : basis metaal – basis elektriciteit – elektrische opbouwinstallaties 1 – elektrische opbouwinstallaties 2 – basis installaties.  
Aanvragen van vrijstellingen mogelijk 

Studiebewijs

Je ontvangt het deelcertificaat Plaatsen koelinstallaties na het succesvol afronden van deze cursus.

Cursussen

Periode Lesmoment(en) Lesplaats Lestijden Kostprijs
Van 22/10/2020 tot 29/04/2021 donderdag van 17:50 u. tot 22:35 u. Leenhofstraat 33, 2400 Mol 120 € 260 VOLZET

Mogelijke vervolgmodules

(zie modeltraject) 
  • Koelinstallaties A