EduKempen | Over ons | Missie

Het CVO EduKempen wil zijn cursisten kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die nodig zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijk functioneren, hun deelname aan verdergezet onderwijs en de uitoefening van hun beroep. Daarnaast certificeert het CVO EduKempen zijn opleidingen met een officieel erkend studiebewijs. Het centrum positioneert en profileert zich als een betrouwbare partner in de regio - tussen de andere onderwijsverstrekkers - en werkt continu aan zijn behoeftedekkend en vernieuwend onderwijsaanbod dat aansluit op de vraag van de maatschappij en de arbeidsmarkt. De cursist krijgt alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige, kritische, gekwalificeerde, creatieve en ondernemende persoon.

Het onderwijs wordt georganiseerd in overeenstemming met het "Decreet betreffende het volwassenenonderwijs" van 15 juni 2007.