Opleidingen / Zorg / Zorgend / Logistiek assistent in de zorg (LAZ) / Begeleide intervisie logistieke taken in de zorg (LAZ)

Begeleide intervisie logistieke taken in de zorg (LAZ)

Officiële benaming: Begeleide intervisie logistieke taken in de zorg

Dit is de intervisiemodule waarin de cursist leert reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. 

 • Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethodes
 • Basiskennis van (zelf)reflectie
 • Basiskennis van vakterminologie
 • Een veilig groepsklimaat
 • Je communicatiestijl
22/05/2025 - 12/06/2025

Donderdagavond

Edegem - Monseigneur Cardijnlaan

Monseigneur Cardijnlaan 1

€ 15.00

27/09/2024 - 29/11/2024

Vrijdagnamiddag

Zoersel - Campus De Vleugel

Achterstraat 20

€ 17.50

17/02/2025 - 19/05/2025

Maandagavond

Zoersel - Campus De Vleugel

Achterstraat 20

€ 17.50

21/02/2025 - 09/05/2025

Vrijdagnamiddag

Zoersel - Campus De Vleugel

Achterstraat 20

€ 17.50

Liever iets anders

 • Algemene logistieke taken in de zorg (LAZ)

  In deze module leer je algemene logistieke taken uitvoeren volgens de basisprincipes in de zorg. 
 • Basishoudingen in de huishoud- en zorgberoepen (LAZ)

   In deze module verwerf je een aantal algemene beroepshoudingen en communicatieve vaardigheden.
 • Basisprincipes voor de huishoud- en zorgberoepen (LAZ)

  In deze module verwerf je de basisprincipes inzake veilig, hygiënisch, ergonomisch en milieubewust werken. 
 • Begeleide intervisie basisvaardigheden in de zorg (LAZ)

  Dit is de intervisiemodule waarin de cursist leert reflecteren over het leerproces; men leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren. 
 • EHBO (LAZ)

   In deze module leer je EHBO toepassen en omgaan met noodsituaties.
 • Hulp bij transport van de zorgvrager (LAZ)

  In deze module leer je de cliënt verplaatsen en hulp te verlenen bij het tillen en positioneren. 
 • Kennismaking met de huishoud- en zorgberoepen (LAZ)

  In deze module maakt de cursist kennis met huishoud- en zorgberoepen: huishoudhulp dienstencheques en huishoudhulp zorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige.
 • Specifieke logistieke taken in de zorg (LAZ)

  In deze module leer je de specifieke taken van logistieke assistent in de zorg uitvoeren.
 • Stage basisvaardigheden in de zorg 1 (LAZ)

  Dit is een stagemodule  waarin je op je stageplek (woonzorgcentrum of ziekenhuis)  logistieke ondersteuning biedt aan zorgkundigen en verpleegkundigen. M.a.w. je  zal onder begeleiding je verworven basiskennis en basisvaardigheden leren toepassen in een reële praktijksituatie. 
 • Stage basisvaardigheden in de zorg 2 (LAZ)

  Dit is een stagemodule  waarin je op je stageplek (woonzorgcentrum of ziekenhuis)  logistieke ondersteuning biedt aan zorgkundigen en verpleegkundigen. M.a.w. je  zal onder begeleiding je verworven basiskennis en basisvaardigheden leren toepassen in een reële praktijksituatie.  
 • Stage logistieke taken in de zorg 1 (LAZ)

  Dit is een stagemodule  waarin je op je stageplek (woonzorgcentrum of ziekenhuis)  logistieke ondersteuning biedt aan zorgkundigen en verpleegkundigen. M.a.w. je  zal onder begeleiding je verworven basiskennis en basisvaardigheden leren toepassen in een reële praktijksituatie.  
 • Stage logistieke taken in de zorg 2 (LAZ)

  Dit is een stagemodule  waarin je op je stageplek (woonzorgcentrum of ziekenhuis)  logistieke ondersteuning biedt aan zorgkundigen en verpleegkundigen. M.a.w. je  zal onder begeleiding je verworven basiskennis en basisvaardigheden leren toepassen in een reële praktijksituatie.